Trondheim Bluesklubb presenterer Kongelaget med Hans Bollandsås. Lørdag 8. September

Onsdag 12. september Akustisk aften med Lars Martin Myhre og Perry Steinbeck.