Årsmøte

Møtet blir holdt på Royal Garden 09.03.2012 kl. 19.00 før konserten med Texacola.

Saksliste

1 Åpning
2 Godkjenning av innkalling
3 Godkjenning av stemmerett
4 Valg av dirigent og referent
5 Styrets beretning
6 Regnskap
7 Innkomne forslag
8 Valg